Utkáni bylo z pochopitelných důvodů přeloženo na středu 17. 1. 2024.  Přinášíme vám proto několik informací týkajících se této změny. Tyto změny se týkají pouze těch kteří mají jízdenku i vstupenku zakoupenou OD DYNOAMO FANS!  Ostatní najdou informace ZDE.

1/ Pro ty, kteří se výjezdu zúčastní i v náhradním termínu se nic nemění. Vstupenky i jízdenky zůstávají     v platnosti.

2/ Pokud se zúčastnit nemůžete, dejte prosím tuto skutečnost vědět emailem na dynamofanszs@gmail.com, nejpozději 30.12.2023 do 10:00 hodin. Do mailu uveďte: jméno a příjmení, tel. číslo a přiložte fotografie vašich vstupenek se znehodnoceným QR kódem (přeškrtnout fixem). Pozor číslo u kódu musí zůstat čitelné! Peníze vám budou vráceny do 5.1.2024 na účet ze kterého přišli, nebo na stánku DF při nejbližších domácích zápasech.

3/ Přenecháte-li své vstupenky a jízdenky někomu jinému, prosíme informujte o tom formou SMS na tel: 777 005 117 a uveďte zde: xDEX, počet vstupenek, svoje příjmení a příjmení + jméno a telefonní číslo nového držitele.

4/ Pokud máte zájem o uvolněné jízdenky i vstupenky (pouze oboje v balíčku, vstupenky jsou do kotle), zaplaťte do 29.12.2024 na účet 2201825884/2010, Variabilní Symbol: 148. Do zprávy pro příjemce napište: xDEX, jméno a příjmení, tel. číslo a členové DF číslo členské karty. Po připsání peněz na náš účet dostanete potvrzení o platbě.

Cena:

800 Kč pro členy DF

850 Kč pro ostatní

Jakmile pro vás bude místo na výjezdu volné budeme vás neprodleně telefonicky informovat (o přidělení míst rozhoduje datum a čas připsáni peněz na náš účet). Pokud bude uvolněných vstupenek nedostatek, bude vám celá částka vrácena na účet nejpozději 5.1.2024.

Případné dotazy a info na tel: 777 005 117