V sobotu v podvečer se sešlo Dynamo fans v bistru enteria arény. Předseda Víťa Vlachý nás seznámil se situací ve spolku, který v průběhu sezóny byl oficiciálně zapsán mezi zájmové u krajského soudu v Pardubicích. Obeznámil přítomné členy s připravovanými změnami a představil nové členy výkonného výboru. Volná diskuze a vzpomínky na nakonec zachráněnou sezónu zpestřila přítomnost Honzy Mandáta, Jirky Vašíčka, Dušana Salfického a Martina Charváta.